لیست ماشین آلات و تجهزات  :

الف – خط تولید ظروف یکبار مصرف پلاستیکی PS, PP, PVC, PET, PE

 

ب – خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی

 

ج – خط تولید ظروف یکبار مصرف فومی